Eg lyfter mine augo til fjella…

Eg skrudde på radioen så snart eg hadde sluppe borna av ved skulen i dag morgons, og hadde bilen for meg sjølv. Dette var orda eg høyrde frå ein heilt vanleg israelsk radiostasjon: “Før me går vidare inn på kva som går føre seg her i landet, og korleis dagen framfor oss ser ut, skal me lese ei Salme i bøn saman…” Og midt i alt kaoset som herskar her akkurat no, kjenner eg meg djupt takksam for at eg får bu og leve livet mitt i Israel. Kun i Israel vert det naturleg å starte ei nyhetssending med å lese frå Guds Ord!

English: Flag of Israel with the Mediterranean...

Deretter lytter alle til Salme 121 som vert lesen i sin heilhet:

Eg lyfter mine augo til fjella: Kvar skal mi hjelp kome frå?

Mi hjelp kjem frå Herren, som skapte himmelen og jorda.

Han skal ikkje la foten din vakla, Vaktaren din skal ikkje blunda. 

Sjå, Han blundar ikkje og søv ikkje, Israels Vaktar.

Herren er din vaktar, Herren er din skugge, ved di høgre hand.

Sola skal ikkje stikka deg om dagen, og ikkje månen om natta.

Herren skal vara deg frå alt vondt, Han skal verna di sjel.

Herren skal vara din utgang og din inngang frå no og til evig tid.

Før radiosendinga går vidare til verkeleg å oppdatere oss om kva som skjer, oppmuntrast me alle til å fortsetje å lese salmer iløpet av dagen, og be for soldatane våre. Det Israelske Forsvaret har nemleg kalla inn svært mange av sine soldatar til svært viktige, men risikable oppgåver i desse dagar. Etter hundrevis av rakettar over ein million israelarar dei siste dagane, gjekk Israel til forsvar, og drap Hamas´ toppleiar, Ahmed Jabari. Dette ser Hamas på som krig, og israelarar kan sjå langt etter den normale kvardagen alle ventar på…

Soldaten vår her i familien, min kjære mann, har faktisk vore i militæret denne veka, og skal etter planen kome heim i kveld. Eg håpar ikkje dette vert forandra i ljos av alt som skjer akkurat no, men me vil sjølvsagt ta vår del i tenesta for og forsvaret av landet vårt me også.

Alt virkar rimeleg usikkert. Dei skyt frå Gasa som aldri før, og i dag morgons klarte dei å drepe tre menneske i ein israelsk by, Kiryat Malachi, med ein av rakettane sine. Fleire andre vart såra, mellom anna to babyar. Ei av dei drepte var ei ung mor som også var gravid. Både mannen hennar og dei tre borna deira er seriøst såra. Utruleg tragisk. (Desse detaljane er oppdatert.)

Rakettane fortset å kome, og alle som bur under førti kilometer frå Gasa vert sterkt oppmuntra til å halde seg innandørs og i nærleiken av bomberom. Forresten, – samstundes som Israel gjer sitt beste for å verne om sine sivile, gjer dei også sitt beste for å verne om Gasa sine sivile menneske. Det vert sendt ut flygeblad, folk vert oppringt, og alle vert oppmuntra til å halde seg langt borte frå all Hamas sin aktivitet. I går øydela me allereide mange av dei stadene Hamas skyt på oss frå, – men me holdt oss borte frå å øydeleggje dei som dei hadde sett opp på skular og sjukehus... Kven gjer slikt, då?? Fører krig midt blandt sårbare sivile?!? Hamas gjer slikt… Diverre. Hamas skyt på sivile menneske i Israel, bak sivile menneske i Gasa. Krigføringa kunne ikkje vore meir ulik den Israel fører.

English: Hamas day care center

English: Hamas day care center (Photo credit: Wikipedia)

Namnet på denne israelske forsvarsaksjonen, er med på å gje oss eit perspektiv på kven det er som går med oss, som går framfor oss, og som vernar om oss midt i alt. Namnet er “Skystøtta”. Igjen, – kun i Israel. Israels Gud har gjort enorme under i tidlegare tider, og Han er den same i dag som Han var då! Takk og lov for at me får tilhøyre Han!

Advertisements

6 thoughts on “Eg lyfter mine augo til fjella…

 1. Bodhild B. Aase says:

  Tusen takk for din skildring av det som skjer! Shalom fra Fauske

 2. Ruth says:

  Takk Bodil. Jeg opplever til daglig det du beskriver. Mine venner i Ashdod tilbringer dager og netter i bomberom og i trappeoppganger.

 3. Anne vaaga says:

  Shalom. Vi følger artiklene dine med interesse og spesielt nå som Israel er så framme i nyhetene her. Det betyr mye at du kan forklare ting ut fra israelernes perspektiv for oss, slik at vi får utfyllende informasjon.. Takk! Tror du har en viktig oppgave der. Ble rørt over at salmen ble lest opp i nyhetene, og over navnet på operasjonen, den kalles noe annet her.Og så håper vi din kjære soldat er hjemme nå i kveld. Hils! Klem fra Anne og Hans Egil

  • Te'ena says:

   Hei der, kjære venner! Takk for verkeleg oppmuntrande kommentar! Og, ja, eg har fått soldaten min heim att! O, glede stor! Så lenge han vert verande iallefall… Det er framleis spørsmål om at dei kan verte kalla ut att. Godt å få leggje alt i Guds Hender!

 4. Berit says:

  Israels vokter – det er det Gud virkelig er!! Verden kan si hva de vil om Israel, og forsåvidt om Gud også, men Gud verner sitt folk. Han er trofast.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s